Bezmetalne krune i viniri

Zahvaljujući 3Shape skeneru i modernim štampačima koje koristimo u mogućnosti smo da značajno ubrzamo proces izrade nadoknada.

Definitivne krune moguće je uraditi za 24 do 48 časova, sa sve probom prototipa definitivnih kruna. Još jedna velika prednost skenera i štampača je visoka preciznost nadoknada koju ne možemo da postignemo procesom klasičnog otiskivanja. Ukratko, radi se o visoko estetskim i visoko preciznim nadoknadama koje mogu da se urade u veoma kratkom roku.