Inleji i onleji

Kada je krunica zuba u velikoj meri destruirana, a zub vitalan imaćemo zub sa velikom plombom koja nije naročito funkcionalna, lepa, a ni postojana.Takve situacije najbolje je rešiti keramičkim inlejima ili onlejima. 

Uz pomoć skenera dobićemo visoko precizan digitalni otisak ostatka zuba. Na osnovu tog otiska u programu se rekonstruiše ostatak zuba i u 3D štampaču štampa keramički inlej koji se savršeno uklapa. Na ovaj način bez brušenja zdravih preostalih delova krunice ponovo dobijamo zub koji je funkcionalan,postojan i potpuno nalik prirodnom.