Mobilna protetika

Ukoliko je pacijent izgubio svoje zube i nije spreman na nadoknade na implantatima, jedini način da se postigne rehabilitacija je mobilnim nadoknadama tj. protezama.

Mobilne su zato što nisu cementirane u ustima i potrebno ih je svakodnevno vaditi radi čišćenja,nakon toga se ponovo vraćaju u usta i pacijent ne mora nikada da bude bez njih.

Kod većine pacijenata postoji izvestan otpor prema protezama i strah da neće moći da ih prihvate.Medjutim,ukoliko se proteza pravilno i precizno izradi nakon početnog perioda adaptacije sa njom je moguće potpuno normalno funkcionisati.

U zavisnosti od toga da li upste ima preostalih zuba,koliko ih ima,u kakvom su stanju i kakav im je raspored zavisi za koju vrstu proteze ćemo se odlučiti.Osnovna podela proteza je na TOTALNE(kada nema preostalih zuba) i PARCIJALNE(kada ima još nekih preostalih zuba).

Parcijalne proteze delimo na PLOČASTE i SKELETIRANE.

Osnovna razlika je u tome što su pločaste proteze izradjene samo od akrilata,bez metalnih delova,manje su precizne i manje čvrsto stoje u ustima.Oslanjaju se skoro u potpunosti samo na sluzokožu i veće su površine od skeletiranih.Radimo ih najčešće kada ne očekujemo da preostali zubi  traju naročito dugo,pa su one prelazno rešenje do totalnih proteza.Takodje ih često radimo kao privremene proteze do nekog solidnijeg rešenja koje iz nekog razloga nije trenutno moguće uraditi.One su u nekim situacijama odlično privremeno rešenje zbog niske cene i zato što je njihova izrada brza i jednostavna i  zahteva svega nekoliko poseta ordinaciji.

Skeletirane proteze su redukovane(manje površine) zahvaljujući metalnom skeletu koji je  mehanički veoma otporan,pa stoga možemo da redukujemo njegovu površinu.Njih izradjujemo kada su prostali zubi u dobrom stanju i očekujemo da traju,takodje potrebno je i da imaju odgovarajući raspored u ustima.Zahvaljujući tome one se oslanjaju i na preostale zube,a ne samo na sluzokožu.Zbog toga imamo brojne mogućnost da ostvarimo dobru retenciju proteze za preostale zube.Protezu za preostale zube možemo da  povežemo kukicama,atečmenima(kopčama),teleskop krunama…

Na taj način se dobija proteza koja je jako dobro retinirana i stabilizovana,jednostavnije,proteza koja veoma čvrsto stoji u ustima.

Jednostavnije rečeno ove proteze su male površine,veoma čvrsto stoje u ustima,pacijent sa lako i brzo navikava na njih.Odlične su i estetski,obzirom da upotrebom atečmena možemo da izbegnemo upotrebu kukica,koje su često priličan estetski problem.

Skeletirane proteze zahtevaju veoma preciznu izradu i više poseta ordinaciji, pa im je zato i cena viša od pločastih proteza.