You are currently viewing Zubni implantati

Zubni implantati

Od čega je napravljen zubni implant i da li ga organizam može odbaciti?
Imlantati predstavljaju specifične cilindrične šrafove od titanijuma. Titanijum se u medicini koristi, zato što je biokompatibilan i koristi se kod hirurških implemenata i implantata, kao što je veštački zglob kuka koji na tom mestu može opstati i preko 20 godina. Danas, u stomatologiji se koriste implantati za nadoknadu jednog, više ili svih izgubljenih zuba u vilici. Potrebno je naglasiti da ne postoji pojam «odbacivanja« implantata. On se ne ponaša kao antigen u organizmu, već je moguće da u posebnim slučajevima (2-4% postavljenih implantata) ne dođe do koštanog stvaranja u okolini navoja imlanta . To se retko dešava, i povezuje se sa sistemskim oboljenjima kao što su diabetes, osteoporoza, itd… Takođe se kao faktor rizika svrstavaju i loše navike kao što je strastveno pušenje cigareta…

Koji je postupak ugradnje implantata? I kada je moguće uraditi definitivni protetski rad?
Pre postavljanja implantata neohodno je analizirati snimak regije u koji se postavlja i obaviti merenja kosti , od kojih je najznačajniji 3D snimak vilice. Intervencija postavljanja implantata se izvodi u lokalnoj anesteziji. U zavisosti od uslova i kvaliteta kosti, nekada je neophodna ugradnja kosti (Bio-Oss ) kako bi se nadoknadila kost, i stvorili pogodni uslovi za postavljanje implantata. Pacijent ima konce koji se uklanjanju za 7-10 dana. Nakon ugradnje i perioda zarastanja, na ugrađene implante se postavljaju suprastrukture koje zamenjuju brušeni oblik zuba. Na njih se postavlja protetski rad.
Definitivni protetski rad (krunica, most ili proteza) se radi najčešće nakon 2-4 meseca od postavljanja implantata. To vreme se smatra najoptimalnijim za oseointegraciju (stvaranje novog koštanog tkiva oko navoja implantata). Tokom tog perioda moguće je nositi privremenu nadoknadu. U nekim slučajevima je moguće odmah nakon ugradnje uraditi protetski rad, što predstavlja rano opterećenje implantata.

Koliko dugo traje protetska nadoknada na implantu, kao i sam implantat?
Implantati nemaju ograničeni vek trajanja. Neophodni su uslovi kako bi oni opstali što duže u koštanom tkivu. Osnovni uslovi su precizno izrađena protetska nadoknada i optimalno opterećenje implantata. Bitan faktor je pravilno održavanje oralne higijene kako ne bi došlo do inflamacije tkiva oko implantata, tkzv periimplantitis.Takođe i redovne kontrole (minimum jednom godišnje). Potrebno je naglasiti da ukoliko je neophodno promeniti protetski rad na implantatu, moguće je uraditi nov protetski rad na prethodno ugrađenom implantatu.